นโยบายการคืนเงิน

ยินดีคืนเงิน​ 100% ถ้าตรวจสอบแล้วสินค้าไม่ได้มาตรฐาน